Premiss 1: Til tross for grundige søk, har ingen materielle årsaker blitt oppdaget med den påviste evnen til å produsere funksjonell (eller spesifisert) informasjon, som er til stede i levende systemer.
Premiss 2: Intelligente årsaker har vist evnen til å produsere store mengder funksjonell (eller spesifisert) informasjon.

Konklusjon: Intelligent design utgjør den beste, mest årsaks-samsvarende, forklaringen for den funksjonelle (eller spesifiserte) informasjonen i cellen.