Design i levende ting går langt utover maskiner
Jonathan Wells; 13. juni 2018
Oversatt herfra.


Bilde 1: "Cellens arbeidshest: Kinesin," via Discovery Institute.


Den franske filosofen fra det syttende århundre René Descartes oppfattet levende ting som komplekse maskiner, et konsept som nå kalles "maskinmetaforen." I 1998 skrev Bruce Alberts (som deretter var president for US National Academy of Sciences) at "hele cellen kan ses som en fabrikk som inneholder et forseggjort nettverk av synkroniserte samlebånd, der hver består av et sett med store proteinmaskiner. " (1)


I Salvo 20 skrev Casey Luskin om hvordan slike maskiner utgjør et problem for ikke-styrt evolusjon og gir bevis for intelligent design (ID). (2) Luskin fokuserte spesielt på tre molekylære maskiner:
A. ATP syntase, som fungerer som en roterende motor, lader opp adenosintrifosfatmolekyler (ATP), som igjen gir energi til omtrent alle funksjoner i en levende celle.
B. Kinesin, som går langs mikroskopiske fibre kalt mikrotubuler, og transporterer last gjennom hele cellen.
C. Ribosomet, som er en kombinasjon av proteiner og RNA, oversetter messenger-RNA (som transkriberes fra DNA) til proteiner.
Disse er bare noen få av de mange hundre molekylære maskinene som er blitt identifisert i levende celler.
Luskin hevdet at komplekse molekylære maskiner, som bare virker etter at alle deler er på plass, ikke kunne ha blitt produsert av ikke-styrt evolusjon, men bare av en målrettet intelligens. Med andre ord gir molekylære maskiner bevis for intelligent design.

Bilde 2. ATP energi-motoren


Noen ganger slår metaforer tilbake
Charles Darwin kalte evolusjonsteorien sin "avstamning med modifikasjon", og han insisterte på at prosessen var ukjent. Noen har forsøkt å bruke maskin-metaforen for å illustrere evolusjonen, men deres innsats har slått tilbake. I 1990 publiserte biologen Tim Berra en bok med tittelen 'Evolution and the Myth of Creationism' som inkluderte fotografier av noen biler. Berra skrev: "Hvis du sammenligner en 1953 og en 1954 Corvette, side om side, så en 1954 og en 1955-modell, og så videre, er nedstigningen med modifikasjon overveldende opplagt." (3) Siden bilene er konstruerte, er imidlertid serien av Korvetter illustrert faktisk design i stedet for ukjent evolusjon. I 1997 kalte Phillip E. Johnson, en kritiker av darwinismen og talsmann for intelligent design, dette for "Berras blunder." (4)
I 2014 publiserte tre ingeniører en artikkel i Journal of Applied Physics som sammenlignet utviklingen av fly med utviklingen av dyr. Ifølge forfatterne betyr "Evolusjon en strømning- organisering (design) som endrer seg over tid", og de hevdet at dyr og "menneske-maskin-arter" "utviklet seg på samme måte." (5) Men igjen innebar sammenlikningen av maskiner og levende ting design i stedet for ikke-styrt evolusjon.

 

Bilde 3. Organisme -hierarkisk oppbygd


Ifølge pro-evolusjonsfilosofene Massimo Pigliucci og Maarten Boudry, bør maskin-metaforen helt og holdent bli forlatt. I 2010 skrev de: "Kreasjonister og deres moderne arvtakere i intelligente design-bevegelsen har vært ivrige etter å utnytte mekaniske metaforer til eget bruk." Så "hvis vi vil holde intelligent design ut av klasserommet, må vi ikke bare utelukke "teorien" fra biologi-pensum, men vi må også være forsiktige med å bruke vitenskapelige metaforer som styrker designlignende misforståelser om levende systemer. "Pigliucci og Boudry konkluderte med at siden maskin-metaforer" har vært 'korn til møllen' for ID-kreasjonisme, og fremmet design-slutninger og andre misforståelser om levende systemer, tror vi det er på tide helt å kvitte oss med dem. " (6)


Organisert fra innsiden ut
Men det er bedre grunner for at vi skal være forsiktige med maskinen-metaforen enn å holde intelligent design ut fra klasserommet. Den tyske filosofen Immanuel Kant i det attende århundre påpekte at en maskin er organisert av en ekstern agent fra utsiden, mens en levende ting organiserer seg fra innsiden og ut. Kant skrev at en levende ting "er da ikke en ren maskin, for de har bare bevegelighet , men den har i seg selv formativ kraft av en selvforplantende form som den kommuniserer med sine materialer, selv om de ikke har det av seg selv; det organiserer dem. " (7)
Ifølge biolog-filosof Daniel Nicholson: "Til tross for noen interessante likheter, er organismer og maskiner fundamentalt forskjellige typer systemer. . . De førstnevnte er iboende hensiktsmessige, mens sistnevnte er utvendig formålstjenlige. "Maskin-metaforen" formår derfor ikke å gi en passende teoretisk forståelse av hva levende systemer er. " (8)
Biolog (og intelligent design talskvinne) Ann Gauger har skrevet at "maskin-metaforen mislykkes", delvis fordi levende organismer er "kausalt sirkulære vesener". (9) Ikke bare krever nye celler eksisterende celler, men også krever mange biosyntetiske veier det samme molekyl som blir syntetisert. For eksempel krever biosyntesen av aminosyren cystein et enzym som inneholder cystein. (10) Uten cystein kan ikke en celle lage cystein. På samme måte består ATP-syntase av mer enn et halvt dusin proteinunderenheter, som hver krever ATP for dets biosyntese. (11) ATP er med andre ord nødvendig for å lage den molekylære motoren som danner ATP.
Så maskin-metaforen er utilstrekkelig som en beskrivelse av levende organismer. Så hva med slutningen til design fra molekylære maskiner? Slutningen er fortsatt berettiget, fordi maskinmetaforen er egnet for isolerte strukturer som ATP-syntase, kinesin og ribosomet. Hver av disse består av flere deler som nettopp er arrangert av en celle for å utnytte energi til å utføre en bestemt funksjon (som er hvordan "maskin" vanligvis defineres). Ingen av dem kan utføre sine funksjoner hvis deler mangler eller ordnes feil. De peker på intelligent design like mye som maskiner laget av mennesker.

Bilde 4. Om design-argumentet


Ærefrykt-inspirerende design
En organisme, i kontrast til en isolert struktur, omarrangerer imidlertid sine deler over tid. En organisme pålegger organisasjon på materialene den består av, og organiseringen endres gjennom hele livssyklusen.
For å se hvor bemerkelsesverdig dette er, tenk en maskin kjent for de fleste av oss: en bærbar datamaskin. Hvis en bærbar datamaskin var en plante eller et dyr, ville det starte som en proto-komputer bestående av kanskje noen transistorer, et lite minne med litt programvare og et batteri på et lite kretskort. Så ville det skaffe seg materialer fra omgivelsene for å produsere andre komponenter, og det ville gjøre kretskortet større og mer komplekst. Underveis ville det finne måter å lade opp sitt eget batteri. Det vil også skrive flere programmer. Etter å ha oppnådd modenhet, ville komputeren kjøre sine programmer av seg selv - forestill deg tastene på tastaturet som går opp og ned som om de trykkes av noen usynlige fingre. Hvis komponentene ble skadet, kunne datamaskinen reparere eller bytte dem mens de fortsetter å fungere. Til slutt ville datamaskinen fremstille en eller flere protokomputere, som hver kunne utvikle seg til andre bærbare datamaskiner akkurat som den.
Mye design går inn i bærbare datamaskiner. Hvor mye mer design vil måtte gå inn på å lage en bærbar datamaskin som kan gjøre alle tingene som er oppført ovenfor? Ingen vet. Men en slik datamaskin ville sikkert kreve mer design, ikke mindre. Og designet ville være radikalt forskjellig fra menneskelig design, fordi etter proto-komputerens opprinnelse ville designet være iboende snarere enn utvendig.
Derfor er slutningen til design fra molekylære maskiner robust, men det er bare begynnelsen. Det er design i levende ting som langt overskrider maskin-metaforen - og det skulle inspirere ærefrykt.


Tager: ATP-synthase; Ann Gauger; Casey Luskin; kinesin; ribosom;

Bilde 4. Nano-molekylær maskin (designet)


Referanser:
1. Bruce Alberts, "The Cell as a Collection of Protein Machines: Preparing the Next Generation of Molecular Biologists," Cell 92:291 (1998).
2. Casey Luskin, "Biomechanics: Isn’t the Intricacy of Ubiquitous Molecular Machines Evidence for Design?" Salvo 20 (2012), 52-54.
3. Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism (Stanford University Press, 1990), 117-119.
4. Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds (Intervarsity Press, 1997), 62-63.
5. Adrian Bejan et al., "The evolution of airplanes," Journal of Applied Physics 116:044901 (2014).
6. Massimo Pigliucci and Maarten Boudry, "Why Machine-Information Metaphors are Bad for Science and Science Education," Science & Education (June 11, 2010).
7. Immanuel Kant, The Critique of Judgement (Kritik der Urteilskraft), trans. J. H. Bernard (Macmillan, 1914), paragraf 65.
8. Daniel Nicholson, "The Machine Conception of the Organism in Development and Evolution: A Critical Analysis," Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 48B (2014), 162-174.
9. Ann Gauger, "Life, Purpose, Mind: Where the Machine Metaphor Fails," Evolution News & Views (June 1, 2011).
10. Ruma Banerjee et al., "Reaction mechanism and regulation of cystathionine beta-synthase," Biochimica et Biophysica Acta 1647 (2003), 30-35. Alexander Schiffer et al., "Structure of the dissimilatory sulfite reductase from the hyperthermophilic archaeon Archaeoglobus fulgidus," Journal of Molecular Biology 379 (2008), 1063-1074.
11. Robert K. Nakamoto et al., "The Rotary Mechanism of the ATP Synthase," Archives of Biochemistry and Biophysics 476 (2008), 43-50.


Redaktørens bemerkning: Dr Wells' siste bok er Zombie Science: More Icons of Evolution.Denne artikkelen oppsto først i Salvo 37 . Den er publisert med tillatelse fra Jonathan Wells.


Oversettelse ved Asbjørn E. Lund