Denne siden handler primært om teorien intelligent design (id), som kort kan beskrives slik:
Det er visse trekk i naturen og universet som best kan forklares ved en hensiktsstyrt intelligens,
framfor materialistiske, ikke-styrte prosesser. Kort beskrivelse av St. Meyer begrunnelse -her: