Modernte vitenskap strider mot evolusjonsteorien

Kjerne porekompleks påpeker absurditeten i evolusjonsteorien
Oversatt herfra.


Kjerne PoreKomplekset gjenkjenner feil DNA-sekvenser
Det nukleære porekomplekset er en svært kompleks proteinmaskin som fungerer som en slags inngangsport mellom kjernen og cytoplasma. Det nukleære porekomplekset er sammensatt av 500-1000 proteiner, noe som gjør det til en av de mest komplekse cellulære proteinmaskinene.


Kjerne-Pore-Komplekset (KPK) har flere viktige roller i molekyltransporten mellom kjernen og cytoplasma. Den sjekker at lasten av mRNA som transitterer fra kjernen til cytoplasmaet er i god orden, og at koden er korrekt. Denne prosessen er et veldig viktig trinn i proteinproduksjonen. NPC er en lastovervåkningsport som ikke lar mRNA forlate kjernen i tilfelle last-usikkerheter.

En annen interessant oppgave for KPK er å hjelpe til med å reparere defekte DNA-sekvenser. Cellen har mekanismer som den gjenkjenner feil DNA-sekvenser med. Når den oppdager mangelfullt DNA, skjuler cellen oftest de mangelfulle seksjonene ved å metylere dem og overføre dem til regioner som kalles telomerer i endene av kromosomene. Det tettpakkete, stilnede DNAet kalles heterokromatin. Cellen bruker myosiner, såkalte motorproteiner, tobeins transporterproteiner, for å flytte mangelfulle DNA-sekvenser i nærheten av kjerneporekomplekser, der DNA-reparasjonsmekanismene modifiserer de mangelfulle DNA-sekvensene slik at de kan gjenbrukes av cellen -her.

"Myosiner blir formidlet som et vandrende molekyl fordi de har to bein," sa Chiolo. "Det ene beinet er festet og det andre beveger seg. Det er som en molekylær maskin som går langs filamentene. "
Myosinene henter det skadde DNAet, går langs filament-traséen og når deretter akuttrommet, en pore ved grensen til kjernen.

"Vi visste, basert på vår tidligere undersøkelse, at det var et akuttmottak - kjerneporen der cellen fikser de ødelagte DNA-strengene. Nå har vi oppdaget hvordan det skadde DNAet ferdes der, "sa Chiolo. "Det vi tror skjer her, er at skadene utløser en forsvarsmekanisme som raskt bygger veien, aktintråden, samtidig som den også slår på en ambulanse, myosinet."

Bilder: Kjerne-porekompleks: Delnavn ovenfor -funksjon under.


Disse funnene om kompleksiteten og funksjonen til NPC er ekstremt pinlige for evolusjonsteorien. Samtidig er de med på å forstå den passive naturen til DNA som et digitalt informasjonsbibliotek som cellen må lese for å produsere aktive og funksjonelle RNA-molekyler. Hvis evolusjonsteorien var sann, ville det bety at evolusjonen ville ha utviklet en proteinmaskin som er i stand til å gjenkjenne hva som ville være en gyldig DNA- eller RNA-sekvens i cellen. Med andre ord gjenkjenner og hjelper denne maskinen til å korrigere mutasjoner, dvs. genetiske defekter. Hvis den hypotese evolusjonen var basert på, mutasjoner og naturlig seleksjon, ville det også bety at kjerneporekomplekset ville ha utviklet seg for å finne og reparere mutasjonene. Absurd!


Et godt spørsmål er hvordan er det mulig for NPCs å gjenkjenne feil DNA-sekvenser og også å oppdage om en DNA- eller RNA-sekvens er et grammatisk gyldig materiale. En slik maskin med opptil tusen komplekse proteiner kunne ikke ha utviklet seg ved en tilfeldighet. Den blinde, ukontrollerte prosessen klarer ikke å konstruere selv ett enkelt protein. Sannsynligheten er ikke-eksisterende, 1: (10^202). Uten fungerende kjerneporekomplekser ville livet ende etter noen generasjoner fordi mangelfulle proteiner ville føre til reproduksjonssvikt.


Det kjernefysiske porekomplekset peker på Intelligent Design and Creation. NPC er designet for å være en komplett, funksjonell enhet. Hvordan kunne tilfeldige mutasjoner være i stand til å lage en maskin som er i stand til å gjenkjenne og reparere tilfeldige mutasjoner ?! Defekter i kjerneporekomplekset fører til mange sykdommer fordi det er integrert i cellestrukturen. Evnen til å oppdage og gjenkjenne både gyldig og unøyaktig informasjon viser hvor utrolig komplekse strukturer finnes i cellen. Imidlertid er ikke alle feilene reparert av cellen. Etter hvert forfaller alt. Gud har ordinert begynnelsen, livssyklusen og slutten av livet. Det er allerede hundretusenvis av genetiske defekter i menneskets genom verden over. Evolusjon skjedde aldri.

Tomi Aalto

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund