PAX-6 genet:
(Skrevet av Yehoshua Scult i Center for Science & Culture Group; sitatet er hentet herfra)


Ett punkt der data kan antyde felles design snarere enn felles avstamning, er genet 'pax-6.' Pax-6 er et av de 'irriterende' tilfellene der ekstrem genetisk likhet dukket opp et helt uventet sted og uforutsagt av evolusjonær biologi. Kort sagt har forskere oppdaget at organismer som er så forskjellige som maneter, leddyr, bløtdyr og virveldyr, alle bruker pax-6 for å kontrollere utviklingen av deres helt forskjellige typer øyne. Fordi øynetypene deres er så forskjellige, har det tidligere ikke vært trodd at disse organismer endog delte en felles stamfar med øyne.

Evolusjonsbiolog Ernst Mayr forklarer ødeleggelsene som skjedde innenfor standard evolusjonær fylogeni da det ble oppdaget at det samme genet kontrollerte øye-utviklingen i mange organismer med veldig forskjellige typer øyne:
Det hadde blitt vist ved morfologisk-fylogenetisk forskning at fotoreseptororganer (øyne) hadde utviklet seg minst 40 ganger uavhengig, under utviklingen av dyremangfold. En utviklingsgenetiker viste imidlertid at alle dyr med øyne har det samme reguleringsgenet, Pax 6, som organiserer konstruksjonen av øyet. Det ble derfor først konkludert med at alle øyne var avledet fra et enkelt opprinnelig øye med Pax 6-genet. Men så fant genetikeren også Pax 6 i arter uten øyne, og foreslo at de må ha stammet fra forfedre med øyne. Imidlertid viste dette scenariet seg å være ganske usannsynlig, og den brede distribusjonen av Pax 6 krevde en annen forklaring. Det antas nå at Pax 6, selv før opprinnelsen til øynene, hadde en ukjent funksjon i organismer uten øyne, og deretter ble rekruttert for sin rolle som øyeorganisator.


Vanligvis antas ekstrem genetisk likhet å pålegge arv fra en vanlig stamfar, fordi oddsen for at forskjellige arter uavhengig kommer til den samme genetiske løsningen er svært liten. Men hvis vi krever et darwinistisk evolusjonsskjema, er en slik usannsynlig hendelse nøyaktig det som må ha skjedd. Den observerte fordelingen av gener som pax-6 krever ekstrem 'konvergent evolusjon' på genetisk nivå. Mayr prøver å hevde at slike usannsynlige eksempler på ekstrem genetisk konvergent evolusjon ikke bare er akseptable, men vanlige:
At en struktur som øyet kan nedstamme flere ganger uavhengig av veldig forskjellige organismer er ikke unik i den levende verden. Etter at fotoreseptorer hadde utviklet seg i dyr, oppsto bioluminescens minst 30 ganger uavhengig blant forskjellige organismer. I de fleste tilfeller ble i hovedsak lignende biokjemiske mekanismer brukt. Billedlig talt har haugevis av lignende tilfeller blitt oppdaget de siste årene, og de benytter seg ofte av skjulte potensialer av genotypen som er arvet fra tidlige forfedre.


Mayr prøver å forklare denne ekstreme genetiske konvergente likheten ved å appellere til 'skjulte potensialer i genotypen.' Høres dette kompatibelt med den typen blinde, ikke-styrte og til og med tilfeldige prosesser iboende i neo-Darwinistisk evolusjon? Nei. Dette høres ut som en målrettet prosess - intelligent design.
Viser ikke dette at *uansett hva* vi oppdager innen biologi, kan det innlemmes i darwinistisk evolusjon? En gangs mirakler er vanskelige nok å svelge, men 30, 40 ganger samme mirakel ... hvor langt kan de strekke vår tro?


Igjen utfordrer vi evolusjonister:
Vennligst pek på noen funksjoner innen biologi eller en oppdagelse som kan føre til at du signerer uttalelsen "Dissent from Darwin"?

Dawkins 'utfordring om å finne en kambrisk kanin er også blitt møtt, ikke med en kanin, men med andre virkelig malplasserte fossiler. Men dette har heller ikke fungert. De finner bare en annen ad-hoc forklaring på det. Se også Gunter Bechlys presentasjon her (1t:49min).


Bakgrunn om 'livets tre' - her(norsk) og her (engelsk).


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund