Et skråblikk på evolusjonsteorien
-ut fra et statistisk-perspektiv

Om innholdet her:

Her kommer en innføring i og krtitikk av evolusonsteorien helt fra grunnivå. En starter med begynnelsen, -hvordan tilfeldige mutasjoner ble grunnpilaren for variasjoner -i mangel av noe annet.

Senere fortsetter vi med et informasjonssynspunkt på livet..

 

/Intelligent Design/Not By Chance

1-Historisk bakgrunn for darwinismen
2-Livets informasjon
3-Neo-Darwinistisk Teori NDT
4-Hvor sannsynlig er NDT
5-Kan naturlig variasjon bygge informasjon
6-Den blinde urmaker
7A-Ikke tilfeldig variasjon
7B-Ikke tilfeldig variasjon
8-Epilog
LibraryofBabel

 

 

 

 

 

Protein-puslespill