Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2023)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den forholder seg ikke til det.

/Ev-New-2023

ATP-syntase -mer enn spinning
Adaptiv forgrening -en tryllestav
Annen ATP-syntase -redder planeten
Avhengighetsmodellen anvendt -Prestin
Balanseevnens opprinnelse
Barn av lys og vann
Bevis for ID oppsummert
Blekksprutens unike gener
Blodkoagulering hos virveldyr
Blodkoagulerings-kaskaden utfordrer evolusjonen
Cellen -maskin eller mer som et sinn
Celler med sjekkpunkter og feilkorreksjoner
Cellevesikler med frakker
Cellulose -inntreffer ikke bare
Cellulose, inntreffer ikke bare
Darwins kategorifeil og deres konsekvenser
Darwins topp-10 argumenter mot egen teori
ET og elefanten i rommet
Embryonal variasjon hos virveldyr -motsier felles avstamning
Er det menneskelige oye bevis mot intelligent design
Er livet ei informasjons-skralle
Evolusjonister innroemmer feil
Evolusjonister og falsifisering
Forskjellen mellom Teistisk Kosmologi and Teistisk Evolusjon
Funskjon i junk-DNA
Genialiteten ved fosterets sirkulasjonssystem
Harvard og ID
Homo -habilis og rudolfensis
Homo naledi og menneskelig eksepsjonalisme
Hvem lyver om soeppel-DNA
Hvordan celler kommuniserer
Hvordan jorden drifter forsyningskjeder
Ichtyosurers raske opprinnelse
Ikke entre synkende skute-Oppsummering.pdf
Ikke-reduserbart design til lakse-osmose regulering
Immaterielt sinn paavirker kroppen
Ingenioerparadigme fremfor darwinisme
Ingenioerprinsipper forklarer livet bedre enn evolusjon
Ingenioerprinsipper fremfor evolusjonistiske prinsipper
Ingenioerspraak -inn i biologien
Intelligent design passerer Dawkins testen
Irreduserbar kompleksitet av spermceller
Isfisk designet for hemoglobinfritt blod
Kiselalger og mysteriet morfogenese
Kobber og det menneskelige mirakel
Konflikten ang sjanse og tilfeldighet
Lewis og Scientisme
Lokal fininnstilling og beboelig sone
Mangan -noedvendig for livet
Mange koder i livet
Maurnavigasjon fascinerer ingenioerer
Menneskelig ingenioerkunst og biologi
Menneskelige embryoer fra stamceller
Miller forteller om biomimetikk
Modellcelle visualisert som en kompakt fabrikk
Molekylaere maskiner
Neo-darwinismen maa mutere for aa overleve
Nikkel -noedvendig for livet
Ny ankomst for kambrisk eksplosjon
Om bevissthet og evolusjon
Om menneskelige haler
Om mirakler av fysiologisk design
Omskriving av biologi uten spinn
Organismer som redder planeten
Pattedyr som oko-system ingenioerer
Sjimpanse-menneske genom forskjeller
Sjiraffens nakke
Sopp beskytter planter
Stoyreduksjon -en bemerkelsesverdig designloesning
Uten jern -intet liv
Utformingen av seminalvaeske og saedkapasitasjon
Ventetidsproblem for fjaer
Vitenskap peker til Teisme
Zink og det menneskelige mirakel