vitenskapForskningsnyheter om evolusjon

(fra 2023)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den forholder seg ikke til det.

/Ev-New-2023

Evolusjonister innroemmer feil
Ikke-reduserbart design til lakse-osmose regulering
Ingenioerparadigme fremfor darwinisme
Kiselalger og mysteriet morfogenese
Molekylaere maskiner
Om mirakler av fysiologisk design
Vitenskap peker til Teisme