Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2021)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2021

Fugler er ikke levende dinosaurer
Hvordan materialister stoler paa ID.html
Kjaerlighet og darwinisme
Kroppsplan krever en plan
Om turbiner og pumper-Mirakel i cellen
Raske og uunngaaelige nyttige evolusjonsmutasjoner