Fornuft og vitenskap

Disse innleggene er oversatt fra en brasiliansk nettside:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Den inneholder informasjon av mange ulike typer,

skrevet over en tiårsperiode av Angelo Grasso -bildet t.h.

I denne sammenheng utvelges temaet intelligent design:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Artiklene under er bare smakebiter fra dette nettstedet.

 

/Intelligent Design/Grasso

7 dagers rytmene
ATP - Energivalutaen for cellen
Arvelige vaner
Autofagi -cellerensing.html
Boolsk algebra i celler
Cellefabrikken
Cellen ut fra biblioteks-analogi
Celletype-bestemmelse
DNA-organisasjon og utforming
DNAs ekstreme kompakthet
De ulike kodene i cellen
Den genetiske koden
Den universelle konstant
Enzymer fantastisk bevis paa design
Finjustering av Higgs-massen
Gudsargumenter kommunikasjonsnettverk
Hva betyr kompleks
Hvordan oppstaar celle-kompleksitet og kroppsplan
Informasjon som basis i universet
Intelligente celler -ved evolusjon eller design
Koder innenfor koder
Livet er alt eller ingenting
Livet fra et sinn eller naturen
Livets algoritmiske opprinnelse
Livets kjemi og proteinmaskiner
Menneskelig immunsystem
Molekylaere maskiner i biologi
Molekylaere maskiner i cellen
Neuronal virksomhet i hjernen
Nukleosomer og irreduserbar kompleksitet
Odds for Tilfeldig dannet funksjonelt interaktom
Om felles avstamning -livets tre
Opprinnelse til sammensatt organismeform
Opprinnelsen til omsetting
Opprinnelsen til triplet-koden
Ribosomer fantastiske nanomaskiner
Spesielt viktige gener for dyrs utvikling
Superoksid-dismutase enzymer
Systembiologi underbygger kreasjonisme
Syv dagers rytmene
Universets Fininnstilling
Verden avhenger av informasjon