Historisk/filosofisk skråblikk på kirkehistorien

-ut fra et Design-perspektiv

Om innholdet her:

Kirkehistorien kan virke som den biter seg i halen: i Oldkirken ble Skapelsen angrepet av gnostikere, som henførte en ond og ufornuftig demiurg som skaper av verden. Kirken svarte med å avvise dette, samt anlegge et syn på verden som ga rom for både Guds inngripen og vitenskap. Når 'evolusjonære kreasjonister' vil tilpasse seg neo-darwinismen, blir symbiosen merkelig nær en parallell til gnostisismen. Etter at gresk filosofi var blitt for nært knyttet til kirken, måtte den jobbe med sitt verdensbilde. Vi mener at det ikke er noe i kirkehistorien som gir kirken grunnlag for å motarbeide Intelligent Design. Det ville være rart om god filosofi og teologi skulle komme til at verden var designet og skapt, mens god vitenskap skulle komme fram til at den ikke var det. Om ikke annet burde sporene etter neo-darwinisme omsatt i praksis skremme (Sosialdarwinismen).

Hovedtyngden av stoffet er hentet fra boka: 'God and Evolution' Discovery Institute -særlig siste del av den.

 

/Intelligent Design/Hist-Fil

0-Hvorfor vitenskap trenger metafysikk
1-Skriftforstaaelse og erfaring
2-Filosofiens rolle i teologien
3-Bibelen-kirken og ID-Del I
4-Kirken og ID Del II
5-Sosialdarwinismen-Teori og Praksis
6-Thomist som darwinist
7-ID-dekodet
8-Innvendinger mot ID
Evolusjonister-og-ID-kritikk
God-of-the-gaps
Historisk-kirkehistorisk-syn
Hvor fornuftige er darwinismens mekanismer
Uholdbar Darwinisme-Nagel
Universell Informasjon
Vitenskapens blinde flekk