Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2022)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den uttaler seg ikke om det.

(Artikkelen ID som paradigme .. er fra boka Comprehensive Guide to Science and Faith)


/Ev-News-2022

2020-Artikkel -sprekker i Darwins fundament
Artsdannelse og boka Origin of Species
Celletype -et hinder for evolusjon
Charles Darwin og Epikurs spoekelse
DNA-pakking -et naturunder
Epikur og laeren om naturlig utvalg
Er Intelligent Design en vitenskaps-stopper
Evolusjon er ikke som fysikk
Evolusjonens grense
Hjernenevroner -som bibliotek
Homologi-fossiler-fylogeni-seleksjon
Hyper magnetotaktisk bakterie
ID i biokjemi og andre felt
ID i i paleontologi
ID som fruktbart vitenskapelig paradigme
ID som paradigme for fruktbar vitenskap
Ikke-tilfeldige mutasjoner
Ingenioeranalyse av bakterie-flagellen
Intelligent utforming av hjernen
Jordatmosfaeren - fantastisk biosentrisk finjustering
Kjernebegrunnelsen for soeppel-DNA
Materialistiske modeller og vitenskapelige data
Mot felles avstamning
Mutasjonsproblemer
Naturens forstaaelighet og design
Naturlig maskineri som opererer uten inngrep
Nitrogen-mikrobe med rakettvitenskap
Nukleaert pore kompleks i fokus
Oyet naert perfekt
Retur til atomismen
Soeppel eller uutforsket
Topoisomerase enzymet
Topp tre problemer med protoceller
Virkelige data og klorokin-resistens